За нас

"Завод за каучукови уплътнители" АД е основан през 1968 г. на територията на гр. Стара Загора като част от Държавно Стопанско Обединение "Хидравлика" с основна дейност - производство на каучукови уплътнители за хидравлични и пневматични изделия.
От 1978 г. административното и производствено седалище на компанията се намира в с. Горно Ботево (15 км източно от Стара Загора).
През 1998 г. управлението на новосформираното дружество поема г-н Георги Петров, който и до днес е Изпълнителен Директор на компанията.
"ЗКУ" АД притежава лиценз, технологии и оборудване за производство на каучукови уплътнители за хидравлични и пневматични изделия от фирма DICHTUNGSTECHNIK, Германия.

Заводът разполага с персонал от 75 служители със солиден професионален опит в производството на каучукови продукти.
Всички процеси в производството се управляват в съответствие с изискванията на международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001.

В своето управление политиката на ръководството на "ЗКУ" АД е била насочена винаги към:
• произвеждане на продукция с високо качество
• бизнес отношения, основани на коректност, доверие и лоялност
• удовлетвореност на служителите и приветлива работна среда
• екологосъобразно управление на всички процеси и съоръжения
Материали Екип