Екип

Георги Петров Кристиан Димов Радостин Иванов Кръстьо Нанев Рилета Димитрова Д-р Стефан Костадинов Ивайло Михайлов Светла Тачева Мариана Кабаиванова

Георги Петров Изпълнителен директор

Георги Петров е Изпълнителен директор на "Завод за каучукови уплътнители" АД от 1998 г. до днес. Има 25-годишен опит в други сфери на производството - от най-ниската позиция до технолог в Азотно - торов завод до Изпълнителен директор на една от най-големите фирми за гумени изделия в България.

Кристиан Димов Търговски директор

Кристиан започва работа във фирмата през 2014 г. като Експерт "Маркетинг и търговия", а от м. Юни, 2017 г. е новият Търговски директор на компанията. Има дългогодишен опит в KPMG Швейцария.

Радостин Иванов Директор Производство

Радостин става част от екипа на "ЗКУ" АД през 2012 г. Дипломиран магистър - специалност "Химия". Има богат професионален опит като технолог в други сфери на производството.

Кръстьо Нанев Главен технолог

Г-н Нанев е човекът с най-дългогодишен стаж и опит в нашата организация. Започва работа в "ЗКУ" АД през далечната 1978 г. и е работил във всички отдели на завода през годините. Дипломиран инженер - химик, специалност "Технология на пластмасите".

Рилета Димитрова Ръководител "Търговски отдел"

Рилета работи в "Завод за каучукови уплътнители" АД от 1985 г. Има професионален опит в почти всички отдели на фабриката: лаборатория, технолог в екип на машина "МИР", технолог на новоусвоени изделия. От 1991 г. работи в Търговския отдел на организацията, а от 2008 г. заема длъжността "Ръководител".

Д-р Стефан Костадинов Ръководител "Конструктивно-инструментален отдел"

Стефан работи с нас от 2011 г. като конструктор, а от 2017 е ръководител на "Конструктивно-инструментален отдел". Дипломиран инженер д-р специалност "Машиностроителни технологии и мениджмънт".

Ивайло Михайлов Ръководител "Енерго-механичен отдел"

Ивайло Михайлов е ръководител на "Енерго-механичен отдел" от 2003 г. Има 19-годишен професионален опит в своята област. Дипломиран електроинженер - ТУ София. Също така е координатор на Системата ни за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008

Светла Тачева Ръководител "Отдел за технически и качествен контрол"

Светла е част от екипа ни от 1980 г. От 1994 г. заема позицията Ръководител "Отдел за технически и качествен контрол".

Мариана Кабаиванова Администратитен секретар

Мариана се присъедини към колектива на "ЗКУ" АД през 2012 г. Тя е нашият HR, отговаря за безопасните условия на труд и обученията на персонала в организацията.
История Новини