Фабриката

Производствен отдел

Отдел "Пресов"

Разполагаме с хидравлични преси с работна маса с максимални размери 800 х 800 мм и сила на затваряне 320 т.

Отдел "Леене"

Шприцови машини за леене под налягане с работна маса с максимални размери 600 x 400 мм, работен обем от 400 до 1600 см³ и сила на затваряне 190 т.

Отдел "Технически и качествен контрол"

В "ЗКУ" АД се извършва контрол на качеството при всеки етап от производството на изделия - 100-процентов визуален контрол, както и контрол на геометричните размери в зависимост от партидата.
Контролът стартира в самото начало на процеса при зареждането на изделията на машините.
Периодичен контрол се извършва два пъти дневно .
Инструментална екипировка Материали