Фабриката

Отдел "Смесителен"

Закрит смесител тип "Бенбер"

Оборудвани сме със закрит смесител тип "Бенбер" с работен капацитет на камерата 45 л.

Отдел "Заготовки"

Оборудване:
- Подгряващ вал 1200
- Машина за заготовки и екструдиране (безконечни ленти) "Барвел"
- Виброкул охлаждаща линия
Фабриката Лаборатория