Фабриката

Лаборатория

Измервателни инструменти

Лабораторията ни е изключително добре оборудвана с уреди за изпитване и анализ на:
- якост на опън
- вулканизационни характеристики - изпитване и анализ в съответствие със стандарт ISO 3417:2008 и ISO 6502:2016
- твърдост - изпитване и анализ в съответствие със стандарт ISO 7619-1:2010
- плътност- изпитване и анализ в съответствие със стандарт ISO 2781:2008
- ускорено стареене във въздушна среда - измерване в съответствие със стандарт ISO 188:2011
- ускорено стареене в масла - изпитване в съответствие със стандарт ISO 1817:2015
- деформация при натиск - измерване в съответствие със стандарт ISO 815-2:2014
- съпротивление на изтриване - изпитване и анализ в съответствие със стандарт ISO 4649:2010.
Всички останали необходими изпитания се извършват във външни лаборатории.
Отдел "Смесителен" Инструментална екипировка