Фабриката

Инструментална екипировка

Инструментален отдел

Притежаваме инструментален цех за проектиране и производство на матрици, което ни позволява изработка на качествена инструментална екипировка в кратки срокове и на конкурентни цени.
Обработващите процеси, които прилагаме, се извършват с цифрови, универсални фрезови и стругови машини. За довършващи обработки използваме шлифовъчна машина.
Качеството на нашите матрици проверяваме чрез контактно и оптично измервателно оборудване.
Лаборатория Производствен отдел